KASTRUP

En ejendom på ca. 3.000 m2, som vi købte i 2001. Den er primært lejet ud til Amager Privatskole til undervisningsbrug. I kælderen huser den foreningslokaler og en karateklub. I 2009 bistod vi Amager Privatskole i forbindelse med deres etablering af nyt fysiklokale.